http://www.taxence.nl/tools/checklists/eigen-woning.16933.lynkx

Belangrijk verschil koop en huurwoning: het eigen woning forfait

ENSCHEDE - Er zijn verschillen tussen een huis/woning huren en kopen. Het meest belangrijke is dat wanneer iemand een huis koopt dit langzaam maar zeker zijn eigendom wordt naar mate er minder hypotheek hoef te worden betaald. Kopers hebben het voordeel ten aanzien van huurders dat zij de betaalde hypotheekrente mogen aftrekken. Dat voordeel hebben huurders niet. Sommigen van hen hebben wel het recht op huursubsidie.
Om de situatie tussen koop en huurwoningen een beetje recht te trekken betaalt de koper van een een huis/woning een bedrag aan eigen woning forfait. Feitelijk komt het hier op neer dat dit een correctie is op het feit dat huurders geen aftrek (lees betaalde hypotheekrente) aftrek hebben.
Het percentage eigen woning forfait heeft te maken met de prijs van het huis/woning.

Het eigen woningforfait kent voor 2015 de volgende percentages:

 

2015    
Als de WOZ-waarde meer is dan maar niet meer dan bedraagt het forfaitpercetage
- € 12.500 nihil
€ 12.500    25.000 0,30%
   25.000    50.000 0,45%
   50.000    75.000 0,60%
   75.000    1.050.000 0,75%
   1.050.000 - € 7.875 vermeerderd met 2,05% van de eigen woningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1.050.000


De WOZ waarde wordt bepaald door de gemeente waarin het huis/woning staat.
De peildatum  voor de WOZ op het Inkomsten Belastingformulier van 2015 is  01 01 2014.